Bibliografia publikacji pracowników
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu


Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników z okresu ich zatrudnienia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Rejestruje prace opublikowane po 1981 roku.


Zapytanie: FIZJOTERAPIA POLSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/43
Autorzy: Magdalena Zygmańska, Anna Błaszczyk, Katarzyna Wegner, Włodzimierz Samborski, Małgorzata Ogurkowska.
Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa lędźwiowego pracowników o siedzącym charakterze pracy. Assessment of overload changes in the lumbar spine of employees with sedentary nature of work
Fizjoterapia Polska 2018 : 18 (1) , 62-73 ; 9 ryc., 1 tab., bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Adres url:
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

2/43
Autorzy: Sławomir Jandziś, Ewa Puszczałowska-Lizis, Maciej Łuczak.
Prekursorskie działania Edwarda Madeyskiego na rzecz rozwoju fizjoterapii, wychowania fizycznego i higieny we Lwowie w latach 1870-1906. Edward Madeyski's pioneering activities for the development of physiotherapy, physical education and hygiene in Lviv in the years 1870-1906
Fizjoterapia Polska 2018 : 18 (4) , 130-136 ; 1 ryc., bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Adres url:
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

3/43
Autorzy: Sławomir Jandziś, Ewa Puszczałowska-Lizis, Marek Kiljański, Maciej Łuczak.
Dr Teodor Bakody prekursorem szwedzkiej gimnastyki leczniczej w Polsce. Precursory activity of Teodor Bakode, PhD on the field of Swedish remedial gymnastics in Lvov within (1856-1861)
Fizjoterapia Polska 2017 : 17 (3) , 104-111 ; 4 ryc., bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

4/43
Autorzy: Magdalena Goliwąs, Ewa Kamińska, Marta Flis-Masłowska, Marzena Wiernicka, Jacek Lewandowski.
Równowaga, a stabilność posturalna i jej zaburzenia u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu - rozważania teoretyczne. Balance versus postural stability and its disorders in patients after ischemic stroke - theoretical study
Fizjoterapia Polska 2017 : 17 (1) , 38-44
p-ISSN: 1642-0136
Adres url:
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

5/43
Autorzy: Katarzyna Adamczewska, Marzena Wiernicka, Łukasz Michałowski, Lech Furmaniuk, Magdalena Goliwąs, Marta Flis-Masłowska, Jacek Lewandowski.
Stopień rotacji tułowia dziesięcioletnich dzieci szkół poznańskich. Angle of trunk rotation in 10-year-old primary school children in Poznań
Fizjoterapia Polska 2017 : 17 (3) , 96-102 ; 4 ryc., 3 tab., bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Adres url:
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

6/43
Autorzy: Joanna Pawełczyk, Katarzyna Adamczewska, Jacek Lewandowski.
Wpływ Kognitywnych Terapeutycznych Ćwiczeń na usprawnienie kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu - studium przypadku. Effects of cognitive exercise therapy on upper extremity function in stroke patients - A case study
Fizjoterapia Polska 2017 : 17 (4) , 70-75 ; ryc., tabl., bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Adres url:
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

7/43
Autorzy: Magdalena Goliwąs, Piotr Kocur, Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Jacek Lewandowski.
Wpływ stymulacji sensomotorycznej stopy na stabilność posturalną, sprawność funkcjonalną i obciążenia kończyn dolnych u pacjenta w późnej fazie po udarze niedokrwiennym mózgu. Effect of sensorimotor foot stimulation on the body postural, function and load of the lower limb in patients in the late phase after stroke
Fizjoterapia Polska 2017 : 17 (2) , 24-35
p-ISSN: 1642-0136
Adres url:
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

8/43
Autorzy: Pokaczajło Jarosław, Tasiemski Tomasz.
Analiza wybranych czynników determinujących wiedzę o stanie zdrowia osób po urazie rdzenia kręgowego
Fizjoterapia Polska 2016 : 16 (3) , 106-116
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 10.000

9/43
Autorzy: Kamińska Ewa, Porzucek Sonia, Wiernicka Marzena, Goliwąs Magdalena, Lewandowski Jacek.
Funkcjonalna ocena wzorców ruchowych u zawodników wybranych sztuk i sportów walki z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen TM
Fizjoterapia Polska 2016 : 16 (3) , 42-49
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 10.000

10/43
Autorzy: Wiernicka Marzena, Kamińska Ewa, Łochyński Dawid, Hurnik Elżbieta, Michałowski Łukasz, Choszczewski Daniel, Kocur Piotr, Flis-Masłowska Marta, Śliwiński Zbigniew, Lewandowski Jacek.
Dymorfizm płciowy stabilności posturalnej statycznej u dzieci w wieku 9-12 lat
Fizjoterapia Polska 2014 : 14 (2) , 68-76
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

11/43
Autorzy: Goliwąs Magdalena, Furmaniuk Lech, Lewandowski Jacek.
Badanie kontroli postawy przy użyciu bieżni rehabilitacyjnej, ocena rzetelności i wiarygodności pomiarów
Fizjoterapia Polska 2013 : 13 (2) , 22-27
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

12/43
Autorzy: Śpikowska-Pawelec Wiktoria, Rąglewska Patrycja.
Czy schorzenia i delegliwości występujące u muzyków wymagają specjalistycznej opieki medycznej ? Nowy nurt w fizjoterapii
Fizjoterapia Polska 2013 (1) , 69
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

13/43
Autorzy: Romanowski Mateusz, Straburzyńska-Lupa Anna.
Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa - opis przypadku . Deep tissue massage and its impact on disease activity and functional performance in patient with ankylosing spondylits - case report
Fizjoterapia Polska 2013 : 13 (2) , 42-47 ; 15 ryc. 2 tab. bibliogr.20 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

14/43
Autorzy: Gotlib Joanna, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bugajski Andrzej, Bułatowicz Irena, Gajewska Ewa, Grzegorczyk Joanna, Hansdorfer-Korzon Rita, Kułak Wojciech, Plewa Michał, Lewandowski Jacek, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Katarzyna, Soboń Jacek, Starczyńska Małgorzata, Szybińska Małgorzata, Białoszewski Dariusz.
Motywacja do podjęcia studiów i satysfakcja ze studiowania na kierunku Fizjoterapia w grupie studentów studiów II stopnia polskich uczelni o róznych profilach kształcenia. Motivation to Commence University Studies and Satisfaction with Studying Physiotherapy Among Master's Degree Students of Polish University-level Schools of Different Educational Profiles
Fizjoterapia Polska 2012 : 12 (3) , 213-227 ; 6 tab. bibliogr.33 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 5.000

15/43
Autorzy: Gotlib Joanna, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bugajski Andrzej, Bułatowicz Irena, Gajewska Ewa, Grzegorczyk Joanna, Hansdorfer-Korzon Rita, Kułak Wojciech, Plewa Michał, Lewandowski Jacek, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Katarzyna, Soboń Jacek, Starczyńska Małgorzata, Szybińska Małgorzata, Białoszewski Dariusz.
Profesjonalizacja do zawodu fizjoterapeuty podczas studiów II stopnia w grupie studentów reprezentujacych uczelnie o róznych profilach kształcenia. Development as a physiotherapist towards professionalization during a Master's degree course among students of university-level schools of different educational profiles
Fizjoterapia Polska 2012 : 12 (4) , 313-325 ; bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000

16/43
Autorzy: Boch-Kmieciak Joanna, Cieślik Krystyna, Waszak Małgorzata, Szulc Paweł, Lewandowski Jacek.
Zmiany cech somatycznych i krzywizn kręgosłupa u ciężarnych kobiet. Changes in somatic features and spinal curvatures in pregnant women
Fizjoterapia Polska 2012 : 12 (1) , 29-38
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000

17/43
Autorzy: Pawlak Maciej, Trawiński Bartosz.
Aspekty aktywności spontanicznej dośrodkowych włókien nerwowych. Aspects of spontaneous activity in afferent nerve fibres
Fizjoterapia Polska 2011 : 11 (3(4)) , 185-197
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

18/43
Autorzy: Drozda Kornelia, Lewandowski Jacek.
Epidemiologia bólów kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich Poznania. Epidemiology of back pain among secondary school pupils in Poznań
Fizjoterapia Polska 2011 : 4 (1) , 31-40 ; bibliogr.24 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

19/43
Autorzy: Tasiemski Tomasz, Koper Magdalena, Miler M.
Obiektywna jakość życia i poziom satysfakcji życiowej osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Objective quality of life and level of life satisfaction in people suffering from multiple sclerosis
Fizjoterapia Polska 2011 : 11 (3-4) , 199-211
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

20/43
Autorzy: Szczechowicz Julia, Lewandowski Jacek.
Poziom samooceny osób oparzonych. The level of self-esteem in people with skin scald damage
Fizjoterapia Polska 2011 : 11 (3(4)) , 253-260
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

21/43
Autorzy: Lisiński Przemysław, Gronek Agnieszka, Samborski Włodzimierz, Dworak Lechosław B..
Propozycja schematu usprawniania chorych po rekonstrukcji chirurgicznej więzadła krzyżowego tylnego. Model biomechanicznych badań procesu usprawniania. Proposal for a rehabilitation regimen for patients after posterior cruciate ligament reconstruction surgery. A model of biomechanical study of the rehabilitation process
Fizjoterapia Polska 2010 : 10 (1) , 1-11
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

22/43
Autorzy: Bartkowiak Piotr, Boch-Kmieciak Joanna, Szulc Paweł, Lewandowski Jacek.
Ocena rzetelności pomiarowej platformy podometrycznej PEL38. Aassessment of the reliability of measurements made with PEL38 podometric platform
Fizjoterapia Polska 2009 : 9 (2) , 143-150
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 5.89

23/43
Autorzy: Wiernicka Marzena, Kaczmarek Dominik, Kamińska Ewa, Ciechanowicz-Kowalczyk Iwona, Cywińska-Wasilewska Grażyna, Łańczak-Trzaskowska Magdalena, Warzecha Dorota.
Kontrola postawy ciała w zależności od wydolności stóp u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Doniesienie wstępne. Postural control in scoliotic children with different functional efficiency of feet. Preliminary report
Fizjoterapia Polska 2008 : 8 (3) , 299-309 ; 4 ryc.4 tab. bibliogr.15 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 4.000

24/43
Autorzy: Pawlak Maciej.
Praktyczne aspekty sensorycznej i modulującej funkcji nocyceptorów. Practical aspects of the sensory and modulatory function of nociceptors
Fizjoterapia Polska 2008 : 8 (2) , 115-127
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 4.000

25/43
Autorzy: Garstka-Namysł Krystyna, Bręborowicz Grzegorz Henryk, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Huber Juliusz, Sajdak Stefan, Pisarska Magdalena, Witczak Kamila, Sroka Łukasz, Witkowska Alicja.
Stymulacja czynnościowa mięśni dna miednicy u kobiet po operacjach ginekologicznych z objawami nietrzymania moczu i jej wpływ na zmianę jakości życia. Functional stimulation of perineal muscles in women with urinary incontinence after gynecological surgery and its effect on quality of life changes
Fizjoterapia Polska 2007 : t (2) , 124-132 ; 6 ryc. 3 tab. bibliogr.21 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 5.80

26/43
Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Konarska Agata, Nowak Alicja, Straburzyńska-Migaj Ewa, Konarski Jan, Kijewski Krzysztof, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja.
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry biochemiczne krwi obwodowej zawodników hokeja na trawie. Effect of whole-body cryotherapy on selected blood chemistry parameters in professional field hockey players
Fizjoterapia Polska 2007 : 7 (1) , 15-20 ; bibliogr.24 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 5.80

27/43
Autorzy: Dworak Lechosław B., Murawa Michał, Mączyński Jacek.
Biomechaniczna analiza chodu dwumiarowego naprzemiennego o kulach - porównanie z chodem standardowym
Fizjoterapia Polska 2006 : 6 (4) , 310-316 ; 5 ryc. 4 tab. streszcz.sum
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.80

28/43
Autorzy: Rąglewska Patrycja, Cywińska-Wasilewska Grażyna, Barinow-Wojewódzki Aleksander.
Efekty postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Rehabilitation treatment results among patients suffering from obturative pulmonary disease
Fizjoterapia Polska 2006 : 6 (2) , 117-120
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.80

29/43
Autorzy: Czamara A., Trzaska Tadeusz.
Ocena sił reakcji podłoża w chodzie u pacjentów poddanych postępowaniu fizjoterapeutycznemu po wybranych operacjach chrząstki stawowej
Fizjoterapia Polska 2006 : 6 (4) , 289-297 ; 2 ryc. 4 tab. bibliogr.24 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.80

30/43
Autorzy: Korman Paweł, Straburzyńska-Lupa Anna.
Solaria - za i przeciw. Sunbeds - in favor of and against
Fizjoterapia Polska 2006 : 6 (1) , 86-91
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.80

31/43
Autorzy: Faliszewski Stanisław, Kamińska Ewa, Wiernicka Marzena, Stryła Wanda.
Zalety pionizacji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Vertical positioning advantages in children with cerebral palsy
Fizjoterapia Polska 2006 : 6 (2) , 167-171 ; bibliogr.23 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.80

32/43
Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Czubaszewski Łukasz, Romanowski Wojciech, Świetlik Zbigniew.
Badania porównawcze działania pojedyńczego zabiegu nadmuchu zimnym powietrzem i parami ciekłego azotu u pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów. A comparative study of the effects of single application of cold air and liquid nitrogen in female patients with rheumatoid arthritis
Fizjoterapia Polska 2005 : 5 (3) , 323-328
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

33/43
Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Romanowski Wojciech, Romanowska Agnieszka.
Gęstość mineralna kości ręki u kobiet z osteoartrozą rąk leczonych okładami z parafiny
Fizjoterapia Polska 2005 (4) , 440-442 ; 1 tab. bibliogr.11 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

34/43
Autorzy: Bręczewski Grzegorz.
Wpływ grupy samopomocy na zmiany rozwojowe osób niepełnosprawnych
Fizjoterapia Polska 2005 (1) , 79-85 ; 2 ryc. tab. bibliogr.21 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

35/43
Autorzy: Marszałek Sławomir, Golusiński Wojciech, Dworak Lechosław B., Minczykowski Andrzej, Sikorski Marek.
Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan chorych po całkowitym usunięciu krtani
Fizjoterapia Polska 2005 : 5 (4) , 381-389
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

36/43
Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Orlicki Alojzy, Świetlik Zbigniew.
Badania porównawcze leczniczego działania promiennika podczerwieni z filtrem wodnym (Hydrosun) i bez (Sollux) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych
Fizjoterapia Polska 2004 (4) , 345-348
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000

37/43
Autorzy: Dziedzic Sylwia, Straburzyńska-Lupa Anna.
Możliwości zastosowania zabiegów fizykalnych w leczeniu spastyczności
Fizjoterapia Polska 2004 (2) , 93-99 ; bibliogr.56 poz. streszcz.
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

38/43
Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Romanowski Wojciech, Romanowska Agnieszka, Świetlik Zbigniew.
Ocena subiektywnego odczucia bólu i sprawności ruchowej u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów leczonych magnetoterapią i kinezytarapią
Fizjoterapia Polska 2004 (2) , 151-156 ; 4 ryc. bibliogr.39 poz. streszcz.
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

39/43
Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Romanowski Wojciech, Romanowska Agnieszka, Brenda Zbigniew.
Wpływ dwutygodniowej kinezyterapii na subiektywne odczucia bólu i sprawność ruchową u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów
Fizjoterapia Polska 2004 (1) , 52-57 ; 4 ryc. bibliogr.28 poz.
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

40/43
Autorzy: Romanowski Wojciech, Straburzyńska-Lupa Anna, Romanowska Agnieszka, Świetlik Zbigniew, Lorenc Roman, Brenda Zbigniew.
Wpływ krioterapii miejscowej na sprawność ruchową chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Fizjoterapia Polska 2004 (4) , 355-360
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000

41/43
Autorzy: Ciechomski Jarosław, Karolkiewicz Joanna, Kasprzak Zbigniew, Szcześniak Łucja.
Wpływ masażu klasycznego na stres oksydacyjny indukowany maksymalnym wysiłkiem fizycznym. The impact of classical massage on oxidative stress induced by extreme physical exertion
Fizjoterapia Polska 2004 : 4 (2) , 167-175 ; bibliogr.40 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.82

42/43
Autorzy: Jaruga Maria, Ziemer Anna.
Wczesna rehabilitacja pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych w oddziale intensywnej opieki medycznej
Fizjoterapia Polska 2001 (4) , 337-345 ; 1 ryc. 2 tab. 3 wykr. bibliogr.27 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000

43/43
Autorzy: Kabsch Aleksander, Bober Tadeusz.
Wybrane zagadnienia biomechaniki stawu kolanowego
Fizjoterapia Polska 2001 (2) , 179-182 ; 1 tab. bibliogr.22 poz
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 5.000

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna AWF w Poznaniu