Bibliografia publikacji pracowników
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu


Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników z okresu ich zatrudnienia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Rejestruje prace opublikowane po 1981 roku.


Zapytanie: KOCUR PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/30
Autorzy: Piotr Kocur, Maciej Wilski, Jacek Lewandowski, Dawid Łochyński.
Female Office Workers With Moderate Neck Pain Have Increased Anterior Positioning of the Cervical Spine and Stiffness of Upper Trapezius Myofascial Tissue in Sitting Posture
PM&R 2018 [Available online 19 July 2018] , 7 s. ; 2 tab., bibliogr. 56 poz.
p-ISSN: 1934-1482 e-ISSN: 1934-1563
DOI:
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.850
Punktacja Ministerstwa: 30.000

2/30
Autorzy: Marta Flis-Masłowska, Marzena Wiernicka, Piotr Kocur, Magdalena Goliwąs, Katarzyna Adamczewska, Jacek Lewandowski.
The occurrence of low back pain and the change of lumbar lordosis angle in field hockey players with various training experience
Medicina dello Sport 2018 : 71 (2) , 243-256
p-ISSN: 0025-7826
DOI:
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.172
Punktacja Ministerstwa: 15.000

3/30
Autorzy: Piotr Kocur, Marcin Grześkowiak, Marzena Wiernicka, Magdalena Goliwąs, Jacek Lewandowski, Dawid Łochyński.
Effects of aging on mechanical properties of sternocleidomastoid and trapezius muscles during transition from lying to sitting position-A cross-sectional study
Archives of Gerontology and Geriatrics 2017 : 70 , 14-18 ; 3 tab. bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 0167-4943
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.241
Punktacja Ministerstwa: 20.000

4/30
Autorzy: Piotr Kocur, Barbara Pospieszna, Daniel Choszczewski, Łukasz Michałowski, Marzena Wiernicka, Jacek Lewandowski.
The effects of Nordic Walking training on selected upper-body muscle groups in female-office workers: A randomized trial
Work-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 2017 : 56 (2) , 277-283
p-ISSN: 1051-9815
DOI:
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.902
Punktacja Ministerstwa: 15.000

5/30
Autorzy: Magdalena Goliwąs, Piotr Kocur, Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Jacek Lewandowski.
Wpływ stymulacji sensomotorycznej stopy na stabilność posturalną, sprawność funkcjonalną i obciążenia kończyn dolnych u pacjenta w późnej fazie po udarze niedokrwiennym mózgu. Effect of sensorimotor foot stimulation on the body postural, function and load of the lower limb in patients in the late phase after stroke
Fizjoterapia Polska 2017 : 17 (2) , 24-35
p-ISSN: 1642-0136
Adres url:
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja Ministerstwa: 10.000

6/30
Autorzy: Wilski Maciej, Tasiemski Tomasz, Kocur Piotr.
Demographic, socioeconomic and clinical correlates of self-management in multiple sclrosis
Disability and Rehabilitation 2015 : 37 (21) , 1970-1975
p-ISSN: 0963-8288 e-ISSN: 1464-5165
DOI:
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.985
Punktacja Ministerstwa: 30.000

7/30
Autorzy: Kocur Piotr, Wiernicka Marzena, Wilski Maciej, Kamińska Ewa, Furmaniuk Lech, Flis-Masłowska Marta, Lewandowski Jacek.
Does Nordic walking improves the postural control and gait parameters of women between the age 65 and 74: a randomized trial
Journal of Physical Therapy Science 2015 : 27 (12) , 3733-3737
p-ISSN: 0915-5287
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.392
Punktacja Ministerstwa: 15.000

8/30
Autorzy: Goliwąs Magdalena, Kocur Piotr, Furmaniuk Lech, Majchrzycki Marian, Wiernicka Marzena, Lewandowski Jacek.
Effects of sensorimotor foot training on the symmetry of weight distribution on the lower extremities of patients in the chronic phase after stroke
Journal of Physical Therapy Science 2015 : 27 (9) , 2925-2930
p-ISSN: 0915-5287 e-ISSN: 2187-5626
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.392
Punktacja Ministerstwa: 15.000

9/30
Autorzy: Majchrzycki Marian, Kocur Piotr, Kotwicki Tomasz.
Deep Tissue Massage and Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs for Low Back Pain: A Prospective Randomized Trial
Scientific World Journal 2014 [Article ID 287597] , (7 pages)
p-ISSN: 1537-744X
DOI:
Adres url:
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja Ministerstwa: 30.000

10/30
Autorzy: Wiernicka Marzena, Kamińska Ewa, Łochyński Dawid, Hurnik Elżbieta, Michałowski Łukasz, Choszczewski Daniel, Kocur Piotr, Flis-Masłowska Marta, Śliwiński Zbigniew, Lewandowski Jacek.
Dymorfizm płciowy stabilności posturalnej statycznej u dzieci w wieku 9-12 lat
Fizjoterapia Polska 2014 : 14 (2) , 68-76
p-ISSN: 1642-0136
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 6.000

11/30
Autorzy: Lampaszek Krzysztof, Wilk Małgorzata, Kocur Piotr.
Ocena sprawności funkcjonalnej u chorych w wieku podeszłym po złamaniu szyjki kości udowej poddanych wczesnej rehabilitacji w oparciu o ocenę jakości życia
W: Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. The trends in development of physiotherapy and cosmetology with regards to health promotion
/ Borowicz Adrianna Maria, Kossowska Izabela, Mańkowska Agata.
Poznań : Wyższa Szkoła Edukcji i Terapii, 2014 , 271-284 ; bibliogr.34 poz.
ISBN: 978-83-934424-6-1
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 4.000

12/30
Autorzy: Kocur Piotr, Krzywicka-Michałowska Monika, Wilk Małgorzata, Dylewicz Piotr.
Znaczenie i użyteczność treningu marszowego w rehabilitacji kardiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chorych po zabiegach kardiochirurgicznych
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012 : 9 (4) , 481-485
p-ISSN: 1731-5530
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.205
Punktacja Ministerstwa: 15.000

13/30
Autorzy: Kocur Piotr, Wilk Małgorzata, Majchrzycki Marian.
Aktywność fizyczna, fizjoterapia, sprawność fizyczna. Aktualne problemy i perspektywy w prewencji i rehabilitacji chorób układu krążenia. Physical activity, physiotherapy, physical ability. Current problems and perspectives in prevention and rehabilitation of cardiovascular disorders
W: Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii
/ Huber Juliusz.
Poznań : Wydaw.Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, 2011 , 35-44
Seria: Zeszyty Promocji Rehabilitacji ; 8
ISBN: 9788392762270
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 3.000

14/30
Autorzy: Kocur Piotr, Wilk Małgorzata, Dylewicz Piotr.
Nordic Walking. Rekreacja, rehabilitacja i zdrowie
Poznań : AWF, 2011 , 140
ISBN: 97883614145519788361415213
publikacja recenzowana
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 12.000

15/30
Autorzy: Choszczewski Daniel, Kocur Piotr, Majchrzycki Marian.
Zasady aktywacji osób starszych - sposoby przeciwdziałania hipokinezji
W: Różne oblicza starości
/ Wieczorkowska-Tobis K, Talarska D.
Poznań : Wydaw.Nauk.UM im.K.Marcinkowskiego, 2011 , 187-196
ISBN: 9788375971286
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 3.000

16/30
Autorzy: Kocur Piotr.
/Streszczenie/ Trening Nordic Walking a mięśniowa równowaga statyczna w rejonie kręgosłupa
W: Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnienie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań, 6-7 maja 2010 r
Poznań : Uniwersytet Medyczny, 2010 , 14

17/30
Autorzy: Kocur Piotr.
/Współred./ Dysfunctions of the Locomotor System. The Role of Osteopathy and Manual Therapy in the Treatment of Soft Tissue
/ Majchrzycki Marian, Warzecha Dorota, Kocur Piotr.
Poznań : Wydaw.Nauk.Uniwersytetu Medycznego, 2010 , 157
ISBN: 978-83-7597-107-1
publikacja recenzowana
Język publikacji: ENG
Punktacja Ministerstwa: 5.000

18/30
Autorzy: Majchrzycki Marian, Mrozikiewicz Przemysław M, Kocur Piotr, Bartkowiak-Wieczorek Joanna, Hoffmann Marcin, Stryła Wanda, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Grześkowiak Edmund.
Low back pain in pregnant women
Ginekologia Polska 2010 : 81 (11) , 851-855
p-ISSN: 0017-0011
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Ministerstwa: 9.000

19/30
Autorzy: Kocur Piotr, Furmaniuk Lech, Górski Przemysław, Lewandowski Jacek.
Nordic Walking and muscle balance- an easy way to prevent and rehabilitate spinal pain ?
W: Dysfunctions of the Locomotor System. The Role of Osteopathy and Manual Therapy in the Treatment of Soft Tissue
/ Majchrzycki Marian, Warzecha Dorota, Kocur Piotr.
Poznań : Wydaw.Nauk.Uniwersytetu Medycznego, 2010 , 64-75 ; ryc.tab.bibliogr.24 poz
ISBN: 978-83-7597-107-1
Język publikacji: ENG
Punktacja Ministerstwa: 7.000

20/30
Autorzy: Goliwąs Magdalena, Kocur Piotr, Wiernicka Marzena, Lewandowski Jacek.
Rehabilitation of patients after hip arthroplastry using soft tissue therapy techniques
W: Dysfunctions of the Locomotor System. The Role of Osteopathy and Manual Therapy in the Treatment of Soft Tissue
/ Majchrzycki Marian, Warzecha Dorota, Kocur Piotr.
Poznań : Wydw.Nauk.Uniwersytetu Medycznego, 2010 , 136-143 ; bibliogr.13 poz
ISBN: 978-83-7597-107-1
publikacja recenzowana
Język publikacji: ENG
Punktacja Ministerstwa: 7.000

21/30
Autorzy: Majchrzycki Marian, Krótki Paweł, Tokarek Przemysław, Górski Przemysław, Kocur Piotr.
Terapia oddechowa - wspomaganie leczenia dysfunkcji narządu ruchu
W: Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej
/ Huber Juliusz, Wytrążek Marcin, Kabsch Aleksander.
Poznań : Wydaw.Nauk.Uniwersytetu Medycznego, 2010 , 87-97
ISBN: 978-83-7597-099-9
publikacja recenzowana
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 3.000

22/30
Autorzy: Kocur Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Wilk Małgorzata, Dylewicz Piotr.
Effects of Nordic Walking training on exercise capacity and fitness in en participating in early, short-term inpatient cardiac rehabilitation after an acute coronary syndrome - a controlled trial
Clinical Rehabilitation 2009 : 23 (11) , 995-1004 ; 4 tab
p-ISSN: 0269-2155
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.767
Punktacja Ministerstwa: 27.000

23/30
Autorzy: Kocur Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Wilk Małgorzata, Dylewicz Piotr.
Zastosowanie prostych metod szacowania wydatku energetycznego w trakcie różnych form ćwiczeń fizycznych stosowanych we wczesnej rehabilitacji kardiologicznej
Fizjoterapia 2009 : 17 (2) , 3-11 ; 4 ryc.1 tab.bibliogr.20 poz
p-ISSN: 1230-8323
Punktacja Ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 5.36

24/30
Autorzy: Wilk Małgorzata, Deskur-Śmielecka Ewa, Kocur Piotr.
Metody pomiaru aktywności fizycznej u pacjentów w rehabilitacji kardiologicznej
W: Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka
/ Knotowicz Jadwiga, Rąglewska Patrycja.
Poznań : Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, 2008 , 175-181 ; bibliogr.24 poz
Punktacja Ministerstwa: 3.000

25/30
Autorzy: Kocur Piotr, Wilk Małgorzata.
Nordic Walking - nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji. Nordic Walking - new form of exercise in rehabilitation
Rehabilitacja Medyczna 2006 : 10 (2) , 9-14 ; fot. bibliogr.26 poz
p-ISSN: 1427-9622 e-ISSN: 1896-3250
Punktacja Ministerstwa: 3.000
Index Copernicus: 5.36

26/30
Autorzy: Różańska-Kirschke Anna, Kocur Piotr, Wilk Małgorzata, Dylewicz Piotr.
Test Fullerton jako miernik sprawności fizycznej osób starszych. Fullerton Fitness Test as fitness index for the elderly
Rehabilitacja Medyczna 2006 : 10 (2) , 15-19 ; fot. 2 ryc.bibliogr.17 poz
p-ISSN: 1427-9622 e-ISSN: 1896-3250
Punktacja Ministerstwa: 3.000
Index Copernicus: 5.36

27/30
Autorzy: Kocur Piotr, Kuczma Waldemar, Wilk Małgorzata, Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Deskur-Śmielecka Ewa, Różańska Anna, Dylewicz Piotr.
Effectiveness of a short-term rehabilitation in patients after myocardial infarction complicated with heart failure-assessment with the six-minute walk test. Ocena efektywności krótkoterminowej rehabilitacji chorych po zawale mięśnia sercowego powikłanego niewydolnością serca , za pomocą 6-minutowej próby marszowej
Advances in Rehabilitation 2005 (1) , 26-30
p-ISSN: 0860-6161 e-ISSN: 1734-4948
Adres url:
Język publikacji: ENG
Punktacja Ministerstwa: 3.000
Index Copernicus: 5.24

28/30
Autorzy: Dylewicz Piotr, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Deskur-Śmielecka Ewa, Kocur Piotr, Przywarska Izabela, Wilk Małgorzata.
Value of exercise capacity and physical activity in the prevention of cardiovascular diseases-brief review of the current literature
Journal of Public Health 2005 (13) , 313-317
p-ISSN: 1741-3842
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.031
Punktacja Ministerstwa: 10.000

29/30
Autorzy: Wilk Małgorzata, Kocur Piotr, Różańska Anna, Przywarska Izabela, Dylewicz Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Borowicz-Bieńkowska Sławomira.
Ocena niektórych fizjologicznych efektów zastosowania Nordic Walking jako uzupełniającego elementu ćwiczeń fizycznych w drugim etapie rehabilitacji po zawale serca. Assessment of the selected physiological effects of Nordic Walking perfomed as a part of a physical exercise program during the second phase of rehabilitation after a myocardial infarction
Rehabilitacja Medyczna 2004 : 9 (2) , 33-37 ; 6 ryc.
p-ISSN: 1427-9622 e-ISSN: 1896-3250
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 3.000
Index Copernicus: 3.68

30/30
Autorzy: Wilk Małgorzata, Kocur Piotr, Kuczma W., Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Różańska A., Opiela A., Deskur-Śmielecka Ewa, Dylewicz Piotr.
Wartość próby marszowej w porównaniu do badania cykloergometrycznego w ocenie efektów krótkoterminowej rehabilitacji po zawale serca u kobiet w wieku pomenopauzalnym
Rehabilitacja Medyczna 2004 : 8 , 15-18
p-ISSN: 1427-9622 e-ISSN: 1896-3250
Język publikacji: POL
Punktacja Ministerstwa: 3.000
Index Copernicus: 3.68

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna AWF w Poznaniu